عسل استواری Articles.

روانشناسی خویشتن پس از کوهات: یک نظریه یا تعدادی بیشتر؟

نگاهی به رواندرمانی تحلیلی روابط اُبژه

دلبستگی سالم

استقلال روانی و دلبستگی سالم با یکدیگر ارتباط مستقیم دارند

درباره‌ی من

درباره‌ی من

من عسل استواری روانشناس بالینی با رویکرد رواندرمانی تحلیلی روابط اٌبژه هستم. تخصص من درمان فردی تحلیلی بزرگسالان است.

Sliding Sidebar